معنی و ترجمه کلمه negotiable به فارسی negotiable یعنی چه

negotiable


بها دار،قابل معامله ،قابل مذاکره ،قابل تبديل به پول نقد
قانون ـ فقه : قابل انتقال
بازرگانى : قابل معامله ،قابل داد و ستد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها