معنی و ترجمه کلمه negotiant به فارسی negotiant یعنی چه

negotiant


)negotiator(مذاکره کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها