معنی و ترجمه کلمه negotiate به فارسی negotiate یعنی چه

negotiate


گفتگو کردن ،مذاکره کردن ،به پول نقد تبديل کردن( چک و برات)،طى کردن
قانون ـ فقه : وارد معامله شدن انتقال دادن
بازرگانى : قابل انتقال
علوم نظامى : بحث و گفتگو کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها