معنی و ترجمه کلمه negotiating bank به فارسی negotiating bank یعنی چه

negotiating bank


بازرگانى : بانک معامله کننده ،بانکى که اسناد را معامله ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها