معنی و ترجمه کلمه negotiator به فارسی negotiator یعنی چه

negotiator


طرف معامله ، )negotiant(مذاکره کننده
قانون ـ فقه : انتقال دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها