معنی و ترجمه کلمه negotiatory به فارسی negotiatory یعنی چه

negotiatory


معامله اى ،مبنى بر معامله يا گفتگو،قرار دادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها