معنی و ترجمه کلمه negroidal به فارسی negroidal یعنی چه

negroidal


زنگى وابسته بسياهان ،کسيکه خون سياهان در او باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها