معنی و ترجمه کلمه neither he nor i see it به فارسی neither he nor i see it یعنی چه

neither he nor i see it


نه من انرامى بيند نه من

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها