معنی و ترجمه کلمه neither here nor there به فارسی neither here nor there یعنی چه

neither here nor there


خارج ازموضوع ،بى ربط،نامربوط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها