معنی و ترجمه کلمه neither of them know به فارسی neither of them know یعنی چه

neither of them know


هيچکدام از انها نميدانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها