معنی و ترجمه کلمه neither report was correct به فارسی neither report was correct یعنی چه

neither report was correct


هيچيک از ان دو گزارش درست نبود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها