معنی و ترجمه کلمه nemo agit in seipsum به فارسی nemo agit in seipsum یعنی چه

nemo agit in seipsum


قانون ـ فقه : هيچ کس نمى تواند عليه خود اقامه دعوى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها