معنی و ترجمه کلمه nemo de domo sua extrahi debet به فارسی nemo de domo sua extrahi debet یعنی چه

nemo de domo sua extrahi debet


قانون ـ فقه : هيچ کس را نمى توان به زور از خانه اش خارج کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها