معنی و ترجمه کلمه nemo tenetur ad impossible به فارسی nemo tenetur ad impossible یعنی چه

nemo tenetur ad impossible


هيچ کس را نمى توان به انجام کار
قانون ـ فقه : غير ممکن وادار کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها