معنی و ترجمه کلمه nemo tenetur se impum accusare به فارسی nemo tenetur se impum accusare یعنی چه

nemo tenetur se impum accusare


قانون ـ فقه : هيچ کس مجبور نيست خود را به گناهى متهم کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها