معنی و ترجمه کلمه neo keynesians به فارسی neo keynesians یعنی چه

neo keynesians


اقتصاددانان جديد کينزى
بازرگانى : گروهى که نظريات اقتصادى انها بر خلاف نظريات طرفداران مکتب پولى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها