معنی و ترجمه کلمه neo-plasticism به فارسی neo-plasticism یعنی چه

neo-plasticism


معمارى : شکل افرينى نوين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها