معنی و ترجمه کلمه neoclassical economics به فارسی neoclassical economics یعنی چه

neoclassical economics


اقتصاد نئوکلاسيک
بازرگانى : در اين اقتصاد تمرکز بيشتر بروى تقاضاى مصرف کننده و روش هاى رياضى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها