معنی و ترجمه کلمه neoclassical school به فارسی neoclassical school یعنی چه

neoclassical school


مکتب نئوکلاسيک
بازرگانى : مکتبى که براساس ان رقابت و پيروى ازاصول حداکثرساختن مطلوبيت و سود ميتواند تخصيص ايده الى از منابع را در اقتصاد بوجود اورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها