معنی و ترجمه کلمه neographism به فارسی neographism یعنی چه

neographism


نونويسه
روانشناسى : نويسه تراشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها