معنی و ترجمه کلمه neologize به فارسی neologize یعنی چه

neologize


داراى عقايد نوين ،مذهبى بودن ،متجد دشدن ،واژه هاى نو ساختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها