معنی و ترجمه کلمه neon indicator به فارسی neon indicator یعنی چه

neon indicator


الکترونيک : شاخص نئونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها