معنی و ترجمه کلمه neon به فارسی neon یعنی چه

neon


symb : Ne،گاز نئون ،چراغ نئون ،شبيه روشنايى نئون
الکترونيک : نئون
شيمى : نئون
علوم هوايى : نئون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها