معنی و ترجمه کلمه neophasia به فارسی neophasia یعنی چه

neophasia


زبان اسکيزوفرنيايى
روانشناسى : زبان من دراوردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها