معنی و ترجمه کلمه neotral position به فارسی neotral position یعنی چه

neotral position


ورزش : وضع بدن عمود بر سطح مسير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها