معنی و ترجمه کلمه neotropical به فارسی neotropical یعنی چه

neotropical


متعلق به امريکاى جنوبى و نواحى گرمسيرى امريکاى شمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها