معنی و ترجمه کلمه neozoic به فارسی neozoic یعنی چه

neozoic


(ز.ش ).وابسته بعهد زمين شناسى که از پايان دوره مسوزوئيک تا امروزه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها