معنی و ترجمه کلمه nepenthe به فارسی nepenthe یعنی چه

nepenthe


داروى غمزدا،چيزى که غم و غصه را بزدايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها