معنی و ترجمه کلمه neperian logarithm به فارسی neperian logarithm یعنی چه

neperian logarithm


لگاريتم نپرى
شيمى : لگاريتم طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها