معنی و ترجمه کلمه nephralgia به فارسی nephralgia یعنی چه

nephralgia


(طب ) درد گرده ،قولنج کليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها