معنی و ترجمه کلمه nephrectomy به فارسی nephrectomy یعنی چه

nephrectomy


برش گرده ،دراوردن گرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها