معنی و ترجمه کلمه nephritic به فارسی nephritic یعنی چه

nephritic


گرده اى ،کليه اى ،دچار ناخوشى گرده ،درمان کننده ناخوشى گرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها