معنی و ترجمه کلمه nephritis به فارسی nephritis یعنی چه

nephritis


اماس گرده ،ورم مفردکليه ،ذات الکليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها