معنی و ترجمه کلمه nephrogenic به فارسی nephrogenic یعنی چه

nephrogenic


کليوى ،ايجادشده در کليه ،منشعب از کليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها