معنی و ترجمه کلمه nephroid به فارسی nephroid یعنی چه

nephroid


گرده اى ،گرده مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها