معنی و ترجمه کلمه nephrosis به فارسی nephrosis یعنی چه

nephrosis


(طب )بيمارى کليه که بيشتر لوله هاى کليوى را مبتلا ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها