معنی و ترجمه کلمه nereid به فارسی nereid یعنی چه

nereid


(افسانه يونان )هريک از پنجاه حورى دريايى که دختران نروس بوده اند
نجوم : نرئيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها