معنی و ترجمه کلمه neronian به فارسی neronian یعنی چه

neronian


وابسته بهNERO امپراطور ستمکار رومى ،ستمکار،ظالم ،خونريز،سفاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها