معنی و ترجمه کلمه nerst equation به فارسی nerst equation یعنی چه

nerst equation


شيمى : معادله نرنست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها