معنی و ترجمه کلمه nerve agent به فارسی nerve agent یعنی چه

nerve agent


عامل شيميايى عصبى
علوم نظامى : گاز عصب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها