معنی و ترجمه کلمه nerve block به فارسی nerve block یعنی چه

nerve block


روانشناسى : وقفه عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها