معنی و ترجمه کلمه nerve cell به فارسی nerve cell یعنی چه

nerve cell


سلول عصبى
روانشناسى : ياخته عصبى
ورزش : نرون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها