معنی و ترجمه کلمه nerve center به فارسی nerve center یعنی چه

nerve center


مرکز عصبى ،(مج ).مرکز فرماندهى
روانشناسى : مرکز عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها