معنی و ترجمه کلمه nerve centre به فارسی nerve centre یعنی چه

nerve centre


علوم دريايى : مرکز فرمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها