معنی و ترجمه کلمه nerve deafness به فارسی nerve deafness یعنی چه

nerve deafness


روانشناسى : کرى عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها