معنی و ترجمه کلمه nerve ending به فارسی nerve ending یعنی چه

nerve ending


روانشناسى : پايانه عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها