معنی و ترجمه کلمه nerve path به فارسی nerve path یعنی چه

nerve path


روانشناسى : گذرگاه عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها