معنی و ترجمه کلمه nerve racking به فارسی nerve racking یعنی چه

nerve racking


)= nerve wrack(خسته کننده اعصاب ،دشوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها