معنی و ترجمه کلمه nerve wrack به فارسی nerve wrack یعنی چه

nerve wrack


)= nerve racking(خسته کننده اعصاب ،دشوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها