معنی و ترجمه کلمه nervelessly به فارسی nervelessly یعنی چه

nervelessly


بيحالانه ،از روى بى عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها